Karakurt Ticaret android uygulamasi

Kurumsal Risk Yönetimi Uygulama Eğitimi projesine destek

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)

​OSMANİYE Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından hazırlanan, "Kurumsal Risk Yönetimi Uygulama Eğitimi" isimli proje Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından desteklendi. Proje kapsamında, İl ve İlçe Müdürlükleri bünyesinde çalışan 25 personele, toplam 18 saatlik 3 iş günü)eğitim verilecek. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam, eğitim konularının; risk tanımı ve riske ilişkin temel kavramlar, risklerin sınıflandırılması, kurumsal risk yönetimi (risk yönetiminin bileşenleri, risk yönetiminin çerçevesi, risk yönetimi süreci, risk yönetimi hedefleri, kontrol faaliyetleri, kurumsal risk yönetimi ile iç kontrol ilişkisi, Türkiye ve dünyadaki düzenlemeler şeklinde olduğunu söyledi. Kurumsal Risk Yönetimi'nin teori, kavram, yöntem, model ve uygulamalarının personele tanıtılacağını kaydeden Sağlam, eğitim sonunda çalıştay yapılacağını ve bu çalıştayda kurumun Risk Yönetimi Sisteminin incelenerek eksiklikler ve fazlalıkların tespit edileceğini kaydetti. Sağlam, "Risk, kurumun hedeflerine ulaşmasını engellemeye neden olacak olayların gerçekleşme olasılığıdır. Risk yönetimi ise kurumun hedeflerine ulaşmasını güçleştiren engellerin belirlenmesi, önceliklendirilmesi ve üstesinden gelinmesi konusundaki yeteneklerin güvenilirliğinin arttırılma sürecidir. Risk yönetimi, potansiyel risklerin tehlikeye dönüşmeden, sistematik olarak, olası zararların etkisini azaltıcı yönde ve verilere dayalı şekilde yönetilmesidir. Risk yönetimi risklerin belirlendiği, hangi risklerin öncelikli olarak çözümlenmesi gerektiğinin değerlendirildiği, risklerin yönetilmesi için stratejiler ve planların geliştirilerek uygulandığı sistematik bir süreçtir. Gelişmiş ülkelerde artık yöneticiler, "iyi yönetim" olarak kavramlaştırılan yeni yönetim teorisinin ilkelerine uygun bir yönetim gerçekleştirmekle sorumlu tutulmaktadır. Bu kapsamda Kurumsal Risk Yönetimi iyi yönetimin vazgeçilmez bir unsuru olarak görülmektedir. Bu anlayış, başta gelişmiş ülkeler olmak üzere giderek tüm dünyada genel kabul görmektedir. Gelişmiş ülkelerin bölge kalkınma ajanslarında da kurumsal risk yönetimi, başarılı bir yönetimin asli unsuru olarak kabul edilmektedir. Risk Yönetimi ve İç Kontrol madalyonun iki yüzüdür. Birbirinin ayrılmaz parçasıdırlar. Bunun anlamı etkili bir iç kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için etkili bir risk yönetimi sürecinin kurumda yerleşmiş olmasının zorunlu olduğudur. Kurumun varlığının nedeni belirli hedeflere ulaşmaksa, iç kontrol bunu başarmak için kuruma rehberlik eder ve risk yönetimi de kurumun hedeflerine ulaşmasına engel olacak olaylara müdahale ederek kurumun rotasından çıkmasını önler. İç kontrol; koruyucu, etkin ve kurum genelinde uygulanan bir kurumsal risk yönetimi sistemi ile etkilidir. Kurumsal Risk Yönetiminin Faydaları: Gelecekte karşılaşılabilecek zor durumları öngörür. Riskler ortaya çıkmadan önlem alınması sağlanır. Hızlı ve etkili karar almaya yardımcı olur. Zaman tasarrufu sağlar. Kaynak israfını önler. Risklerin makul seviyelerde tutulmasını sağlar. Kişileri, yeniliklere açık olma hususunda cesaretlendirir. İş sürekliliği sağlar. Stratejilerin daha sağlıklı belirlenmesini sağlar. Fırsatların ve tehditlerin daha iyi tespit edilmesini sağlar. Birimler arası iletişimin ve işbirliğinin artırılmasını sağlar."

Haber Tarihi :23 Eylül 2016 Cuma Saat 16:17

Turgay KAYA

Genel Yayın Yönetmeni


Canlı Yayın

Hava Durumu

Osmaniye

osmaniye web tasarım