Karakurt Ticaret android uygulamasi

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlara Yüzde 50 Hibe Desteği

İBRAHİM EMÜL/OSMANİYE, (DHA) OSMANİYE Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam, tarımsal ürünlerin işlenmesi, değerlendirilmesi, depolanması ve tarımsal üretime yönelik yatırımlara yüzde 50 hibe desteği verileceğini söyledi.

Müdür Sağlam desteklemedeki amacın; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak olduğunu ifade etti. Ekonomik  yatırım konuları hakkında da bilgi veren Sağlam, "Başlıca, bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, soğuk hava deposu, çelik silo, hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, yenilenebilir enerji kullanan yeni sera, yenilenebilir enerji üretim tesisleri, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları, hibe desteği kapsamında değerlendirilir." dedi. Şahıslar ve tüzel kişiliklerin, kolektif şirket, limitet şirket ve anonim şeklinde kurulmuş olan şirketler, Tarımsal Amaçlı Kooperatifler, birlikler ve üretici birliklerinin başvuruda bulunabileceğini söyleyen Sağlam,  21 Ekim'den itibaren başvuruların alınmaya başladığını ve 45 gün içerisinde elektronik ortamda başvuruların yapılabileceğini kaydetti. İbrahim Sağlam, amaçlarının, üretimi bu tesisler vasıtasıyla teşvik etmek, tarımsal sanayiyi yaygın hale getirmek ve tarımı sanayiye entegre etmek bu sayede tarımı ve çiftçileri istenilen seviyeye yükseltmek olduğunu ifade etti. 

Haber Tarihi :26 Ekim 2016 Çarsamba Saat 15:11

Turgay KAYA

Genel Yayın Yönetmeni


Canlı Yayın

Hava Durumu

Osmaniye

osmaniye web tasarım